„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pt: „Podwyższanie standardów pracy poprzez zakup automatycznego centrum do nestingu i stworzenie nowych miejsc pracy”, mająca na celu rozwój działalności Firmy Usługowo Handlowej Krystyna Szóstek poprzez zakup automatycznego centrum do nestingu oraz zatrudnienie trzech osób bezrobotnych z grupy defaworyzowanej i utrzymanie stanowisk przez okres trzech lat od dnia wypłaty pomocy. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji to m.in.: wdrożenie innowacyjności procesowej w Firmie Usługowo Handlowej Krystyna Szóstek, zwiększenie mocy produkcyjnych, wprowadzenie rozwiązań przyczyniających się do poszanowania środowiska naturalnego – poprzez zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych oraz oszczędność surowca naturalnego.

 

Informujemy, że dnia 28.02.2018r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wydał pozytywną decyzję na realizację operacjipt.: „Podwyższanie standardów pracy poprzez zakup automatycznego centrum do nestingu i stworzenie nowych miejsc pracy”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.